Według najnowszych badań Kantar TNS ponad 1/3 Polaków ma niską bądź bardzo niską świadomość odnośnie możliwości wzrostu stóp procentowych, które wpływają bezpośrednio na wysokość rat kredytu.

Kantar TNS przeprowadził badania na grupie osób pracujących w bankowości. Według ich zdania nawet 56% klientów banków ma UMIARKOWANĄ świadomość odnośnie możliwości wzrostu stóp procentowych i wzrostu rat kredytów mieszkaniowych opartych na zmiennej stopie procentowej w ciągu najbliższych lat. A ponad 1/3 z nich ma mieć bardzo niską bądź niską świadomość. To tragiczne informacje dla samych klientów!

Zmienne stopy procentowe

Zmienne stopy procentowe to stopa odsetek od kredytów (bądź depozytów) ustalana w zależności od zmian stóp procentowych NBP lub stawki referencyjnej WIBOR. Zmienne stopy procentowe dotyczą w dużej mierze kredytów hipotecznych.

Monitor Bankowy Kantar TNS / Związek Banków Polskich

Według najnowszych badań, jedynie 8 procent klientów ma wysoką świadomość możliwości podniesienia stóp procentowych w kontekście kredytów mieszkaniowych jakie zawarli.

Stała stopa procentowa

Na zachodnich rynkach istnieją produkty bankowe gdzie stopy procentowe są ustalone na jednym niezmiennym poziomie. Kredyty takie są nieco droższe, oferują natomiast większe bezpieczeństwo wysokości raty kredytu. Na pytanie Kantaru TNS “Czy w Pani/Pana ocenie na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce jest miejsce na kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową” odpowiedzi były bardzo wyrównane.

Monitor Bankowy Kantar TNS / Związek Banków Polskich