• Galeria
  • Mapa
  • Lokale
  • Opis
Park Leśny Rembertów Chełmżyńska
Warszawa
Zobacz na mapie
Średnia cena: 7 802 zł/m2
885-138...
Pokaż telefon
Radius Projekt
ul. Chełmżyńska 196, 04-464 Warszawa
6 000 - 10 050 zł/m2

Park Leśny Rembertów

mazowieckie, Warszawa m., Warszawa, Rembertów, Chełmżyńska

205/205 Dopasowanych
lokali
25-88m2 Powierzchnia
mieszkań
1-4 pokoi Liczba pokoi
w mieszkaniach
5 pięter Liczba pięter
w inwestycji
Dostępne lokale Dostępne lokale w inwestycji
RzutNr ref.PokojePow.PiętroCena
E1-2235m20291 911 PLN
Zapytaj
E1-3357m20430 768 PLN
Zapytaj
E1-4357m20431 452 PLN
Zapytaj
E1-5235m20267 292 PLN
Zapytaj
E1-6235m20267 292 PLN
Zapytaj
E1-7235m20267 292 PLN
Zapytaj
E2-1233m20282 510 PLN
Zapytaj
E2-2235m20302 462 PLN
Zapytaj
E2-3357m20454 160 PLN
Zapytaj
E2-4357m20453 440 PLN
Zapytaj
E2-5235m20267 292 PLN
Zapytaj
E2-6235m20267 292 PLN
Zapytaj
E1-10466m20505 020 PLN
Zapytaj
E1-11240m20307 040 PLN
Zapytaj
E1-12352m21397 571 PLN
Zapytaj
E1-13235m21293 670 PLN
Zapytaj
E1-14357m21430 768 PLN
Zapytaj
E1-15357m21431 452 PLN
Zapytaj
E1-16235m21269 051 PLN
Zapytaj
E1-17235m21269 051 PLN
Zapytaj
E1-18235m21269 051 PLN
Zapytaj
E1-21470m21537 489 PLN
Zapytaj
E1-22237m21282 515 PLN
Zapytaj
E1-23125m22224 636 PLN
Zapytaj
E1-24126m22227 128 PLN
Zapytaj
E1-25235m22295 428 PLN
Zapytaj
E1-26357m22433 602 PLN
Zapytaj
E1-27357m22434 291 PLN
Zapytaj
E1-28235m22270 809 PLN
Zapytaj
E1-29235m22270 809 PLN
Zapytaj
E1-30235m22270 809 PLN
Zapytaj
E1-33470m22541 002 PLN
Zapytaj
E1-34237m22284 361 PLN
Zapytaj
E1-35125m23225 898 PLN
Zapytaj
E1-36126m23228 404 PLN
Zapytaj
E1-37235m23297 187 PLN
Zapytaj
E1-38357m23436 436 PLN
Zapytaj
E1-39357m23437 129 PLN
Zapytaj
E1-40235m23272 568 PLN
Zapytaj
E1-41235m23272 568 PLN
Zapytaj
E1-42235m23272 568 PLN
Zapytaj
E1-45470m23544 515 PLN
Zapytaj
E1-46237m23286 208 PLN
Zapytaj
E1-47125m24227 160 PLN
Zapytaj
E1-48126m24229 680 PLN
Zapytaj
E1-49235m24298 945 PLN
Zapytaj
E1-50357m24439 270 PLN
Zapytaj
E1-51357m24439 968 PLN
Zapytaj
E1-52235m24274 326 PLN
Zapytaj
E1-53235m24274 326 PLN
Zapytaj
E1-54235m24274 326 PLN
Zapytaj
E1-57470m24548 028 PLN
Zapytaj
E1-58237m24288 054 PLN
Zapytaj
E1-59245m25354 506 PLN
Zapytaj
E1-60230m25259 065 PLN
Zapytaj
E1-61352m25402 012 PLN
Zapytaj
E1-62357m25442 806 PLN
Zapytaj
E1-63235m25276 085 PLN
Zapytaj
E1-64235m25276 085 PLN
Zapytaj
E1-68467m25522 104 PLN
Zapytaj
E1-69237m25289 901 PLN
Zapytaj
E2-10470m20555 054 PLN
Zapytaj
E2-11237m20317 598 PLN
Zapytaj
E2-12352m21449 541 PLN
Zapytaj
E2-14357m21456 999 PLN
Zapytaj
E2-15357m21456 274 PLN
Zapytaj
E2-16235m21269 051 PLN
Zapytaj
E2-17235m21269 051 PLN
Zapytaj
E2-18235m21269 051 PLN
Zapytaj
E2-21470m21558 567 PLN
Zapytaj
E2-22237m21319 445 PLN
Zapytaj
E2-23125m22249 876 PLN
Zapytaj
E2-27357m22459 108 PLN
Zapytaj
E2-28235m22270 809 PLN
Zapytaj
E2-29235m22270 809 PLN
Zapytaj
E2-30235m22270 809 PLN
Zapytaj
E2-33470m22562 080 PLN
Zapytaj
E2-34237m22321 291 PLN
Zapytaj
E2-35125m23251 138 PLN
Zapytaj
E2-36126m23253 924 PLN
Zapytaj
E2-37235m23307 738 PLN
Zapytaj
E2-38357m23462 676 PLN
Zapytaj
E2-39357m23461 942 PLN
Zapytaj
E2-40235m23272 568 PLN
Zapytaj
E2-41235m23272 568 PLN
Zapytaj
E2-42235m23272 568 PLN
Zapytaj
E2-45470m23565 593 PLN
Zapytaj
E2-46237m23323 138 PLN
Zapytaj
E2-47125m24252 400 PLN
Zapytaj
E2-48126m24255 200 PLN
Zapytaj
E2-49235m24309 496 PLN
Zapytaj
E2-50357m24465 514 PLN
Zapytaj
E2-51357m24464 776 PLN
Zapytaj
E2-52235m24274 326 PLN
Zapytaj
E2-53235m24274 326 PLN
Zapytaj
E2-54235m24274 326 PLN
Zapytaj
E2-57470m24569 106 PLN
Zapytaj
E2-58237m24324 984 PLN
Zapytaj
E2-59125m25253 662 PLN
Zapytaj
E2-60126m25256 476 PLN
Zapytaj
E2-63357m25467 610 PLN
Zapytaj
E2-64235m25276 085 PLN
Zapytaj
E2-65235m25276 085 PLN
Zapytaj
E2-66235m25276 085 PLN
Zapytaj
E2-70237m25326 831 PLN
Zapytaj
C1-29371m22489 022 PLN
Zapytaj
C1-41371m23499 730 PLN
Zapytaj
C1-52362m24444 373 PLN
Zapytaj
C2-15371m21478 313 PLN
Zapytaj
C2-27371m22489 022 PLN
Zapytaj
C2-62362m25453 695 PLN
Zapytaj
D1-11240m20307 040 PLN
Zapytaj
D1-25235m22270 809 PLN
Zapytaj
D1-32363m22406 965 PLN
Zapytaj
D1-33470m22488 810 PLN
Zapytaj
D1-36126m23227 128 PLN
Zapytaj
D1-37235m23272 568 PLN
Zapytaj
D1-38357m23405 262 PLN
Zapytaj
D1-40235m23272 568 PLN
Zapytaj
D1-41235m23272 568 PLN
Zapytaj
D1-43355m23387 821 PLN
Zapytaj
D1-44363m23410 096 PLN
Zapytaj
D1-46237m23286 208 PLN
Zapytaj
D1-49235m24274 326 PLN
Zapytaj
D1-50357m24408 096 PLN
Zapytaj
D1-52235m24274 326 PLN
Zapytaj
D1-53235m24274 326 PLN
Zapytaj
D1-55355m24390 571 PLN
Zapytaj
D1-56363m24413 226 PLN
Zapytaj
D1-57470m24495 793 PLN
Zapytaj
D1-58237m24288 054 PLN
Zapytaj
D1-59245m25354 506 PLN
Zapytaj
D1-62357m25411 583 PLN
Zapytaj
D1-63235m25276 085 PLN
Zapytaj
D1-64235m25276 085 PLN
Zapytaj
D1-65235m25276 085 PLN
Zapytaj
D1-66355m25393 322 PLN
Zapytaj
D1-67363m25416 357 PLN
Zapytaj
D1-68466m25472 401 PLN
Zapytaj
D1-69237m25289 901 PLN
Zapytaj
D2-10470m20481 827 PLN
Zapytaj
D2-11237m20280 668 PLN
Zapytaj
D2-15357m21399 594 PLN
Zapytaj
D2-16235m21269 051 PLN
Zapytaj
D2-17235m21269 051 PLN
Zapytaj
D2-18235m21269 051 PLN
Zapytaj
D2-20363m21403 835 PLN
Zapytaj
D2-21470m21485 319 PLN
Zapytaj
D2-25235m22270 809 PLN
Zapytaj
D2-28235m22270 809 PLN
Zapytaj
D2-29235m22270 809 PLN
Zapytaj
D2-30235m22270 809 PLN
Zapytaj
D2-32363m22406 965 PLN
Zapytaj
D2-33470m22488 810 PLN
Zapytaj
D2-34237m22284 361 PLN
Zapytaj
D2-36126m23227 128 PLN
Zapytaj
D2-37235m23272 568 PLN
Zapytaj
D2-39357m23402 428 PLN
Zapytaj
D2-40235m23272 568 PLN
Zapytaj
D2-41235m23272 568 PLN
Zapytaj
D2-42235m23272 568 PLN
Zapytaj
D2-43355m23387 821 PLN
Zapytaj
D2-44363m23410 096 PLN
Zapytaj
D2-45470m23492 302 PLN
Zapytaj
D2-46237m23286 208 PLN
Zapytaj
D2-50357m24411 583 PLN
Zapytaj
D2-51357m24410 930 PLN
Zapytaj
D2-52235m24274 326 PLN
Zapytaj
D2-53235m24274 326 PLN
Zapytaj
D2-54235m24274 326 PLN
Zapytaj
D2-55355m24390 571 PLN
Zapytaj
D2-56363m24413 226 PLN
Zapytaj
D2-57470m24495 793 PLN
Zapytaj
D2-58237m24288 054 PLN
Zapytaj
D2-59125m25227 160 PLN
Zapytaj
D2-60126m25229 680 PLN
Zapytaj
D2-61235m25276 085 PLN
Zapytaj
D2-63357m25413 764 PLN
Zapytaj
D2-64235m25276 085 PLN
Zapytaj
D2-65235m25276 085 PLN
Zapytaj
D2-66235m25276 085 PLN
Zapytaj
D2-67355m25393 322 PLN
Zapytaj
D2-68363m25416 357 PLN
Zapytaj
D2-69470m25499 285 PLN
Zapytaj
D2-70237m25289 901 PLN
Zapytaj
E2-13235m21304 221 PLN
Zapytaj
E2-25235m22305 979 PLN
Zapytaj
E2-26357m22459 837 PLN
Zapytaj
E2-62357m25468 353 PLN
Zapytaj
E2-69470m25572 619 PLN
Zapytaj
D1-23125m2224 636 PLN
Zapytaj
D2-5235m2267 292 PLN
Zapytaj
D1-21470m21485 319 PLN
Zapytaj
D1-4357m20397 390 PLN
Zapytaj
A-4749m20420 495 PLN
Zapytaj
D2-7235m20277 843 PLN
Zapytaj
D2-3357m20397 390 PLN
Zapytaj
D1-9363m20400 704 PLN
Zapytaj
D1-6235m20267 292 PLN
Zapytaj
C2-5488m20528 900 PLN
Zapytaj
D1-22237m21282 515 PLN
Zapytaj
D1-20363m21403 835 PLN
Zapytaj
D1-10466m20455 469 PLN
Zapytaj
D2-9363m20400 704 PLN
Zapytaj
D2-8355m20385 070 PLN
Zapytaj
Pokaż więcej lokali
Opis inwestycji
Opis
  • Lokalizacja mazowieckie, Warszawa m., Warszawa, Rembertów, Chełmżyńska
  • Powierzchnia 25 m2 do 88 m2
  • Data oddania Oddane do użytkowania
  • Cena Od 224 636 zł do 572 619 zł
  • L. mieszkań w inwestycji 205
  • Data dodania 9 czerwca 2017
Oferta Park Leśny Rembertów jest nowoczesnym osiedlem położonym na obrzeżach Warszawy, w Rembertowie, przy ulicy Chełmżyńskiej. Naszą ambicją było stworzenie dobrego miejsca na złapanie oddechu od szybkiego tempa i hałasu dużego miasta, ponieważ wiemy jak ważne są te wartości we współczesnym świecie. Dzięki naszemu osiedlu wymarzone mieszkanie z dala od zgiełku jest na wyciągnięcie ręki. Znajdujące się na terenie kompleksu liczne tereny zielone i jego sąsiedztwo blisko rembertowskiego lasu sprawią, że upragniony spokój wreszcie stanie się możliwy. Zaś umiejscowione obok liczne sklepy, szkoły i przystanki autobusowe sprawiają, że Park Leśny Rembertów znajduje się w idealnej lokalizacji. To po prostu naturalne miejsce do życia dla Ciebie i Twojej rodziny.

Masz chęć na odpoczynek i odstresowanie się po męczącym dniu? Park Leśny Rembertów jest do tego naturalnym miejscem. Na jego terenie strefa sportowa dostosowana do Twoich potrzeb. Dzieci będą mogły zażyć świeżego powietrza i ruchu na specjalnie przygotowanym dla nich placu zabaw. Niewątpliwą zaletą inwestycji jest to, że część działki znajduje się tuż obok rembertowskiego lasu, więc jeśli będziesz miał ochotę na jogging po pracy, jego wspaniałe przestrzenie dadzą Ci tą unikalną możliwość. Znajdujące się na osiedlu tereny zielone sprawią, że będziesz mieszkał w spokojnym, komfortowym, ale i zdrowym otoczeniu. To po prostu dobre i naturalne miejsce na codzienny relaks.

Naszą ambicją było także zaprojektowanie osiedla nie tylko dającego wytchnienie ale i bezpiecznego. Dlatego naturalnym wyborem było stworzenie kompleksu zamkniętego z parkingiem podziemnym dla samochodów.
Zapytaj bez zobowiązań

Drogi Użytkowniku!

Chcemy, aby korzystanie z naszego Serwisu było dla Ciebie komfortowe. W tym celu staramy się dopasować dostępne w serwisie treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu przez Auto Centrum Sp. z o.o. (administratora) danych osobowych w celach marketingowych oraz analitycznych i statystycznych, w tym poprzez profilowanie. Przez dalsze korzystanie, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, z naszego Serwisu wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w Twojej przeglądarce oraz uzyskać dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach w naszej Polityce Prywatności.

Dowiedz się więcej

Zamknij